תנאי שימוש

23.10.22

תקנון מבצע "דלתות חמדיה "  –

דלתות חמדיה בע"מ רשפים דלתות בע"מ (להלן: "חמדיה גרופ")

להלן תקנון מבצע "25% הנחה" (להלן: "המבצע"), שיחול באולמות התצוגה של רשת דלתות חמדיה בע"מ וברשת רשפים דלתות בע"מ כאמור להלן (להלן: "החברה"/ "חמדיה גרופ"). במסגרת המבצע תינתן הנחה של 25% על כל הקולקציות החדשות של דלתות חמדיה ורשפים (נוק, מון פנים וחוץ והייליין).
 החרגות:

 • ללא כפל מבצעים, מימוש הטבה אחת להזמנה
 • ההתקנות בהתאם לאזורי האספקה הסדירים של חברת דלתות חמדיה
 • תוקף המבצע – ליום הבחירות בלבד 1.11.22
 1. ההטבה הינה ללקוחות במגזר הפרטי בלבד לרכישה באולמות התצוגה. יצוין כי חלק מהמוצרים המשתתפים במבצע אינם מוצגים ברצפת המכירה ו/או אינם מצויים במלאי ונדרשת הזמנה מיוחדת לצורך אספקתם.
 2. המבצע יחול בתאריך 1.11.22 על מי שישלם במועד זה. החברה רשאית להאריך את תקופת המבצע או לקצרו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הזמנות של לקוחות במסגרת המבצע שלא ישולמו במלואן עד ליום 1.11.22 לא ייהנו ממימוש ההטבה וישולמו לפי המחירים הרגילים, והכל בכפוף לשיקול דעתה של החברה.
 3. המבצע יתקיים בכל אולמות התצוגה של חמדיה גרופ בלבד (רשת דלתות חמדיה בע"מ ורשת רשפים דלתות בע"מ בלבד). להלן הסניפים: באר-שבע, אשקלון, ירושלים, אשדוד, ראשון-לציון, איילון, בני-ברק, רעננה, נתניה, עפולה וקריית אתא בלבד (לא כולל חנויות מפיצים ו/או רכישה ממפיצים).
 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין פרסומים אחרים כלשהם במדיה בקשר עם מבצע זה, יגברו הוראות תקנון זה.
 5. לא יינתן כפל מבצעים והנחות לרוכשים במסגרת המבצע, אלא אם צויין אחרת במפורש ובכפוף לשיקול דעת החברה בלבד.
 6. המבצע הינו עד גמר המלאי ו/או לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 7. הנהלת החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון והמבצע, על כל סעיפיו, לרבות הזכאות להצטרף למבצע, תקופת המבצע, הכול כפי שתמצא הנהלת החברה לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. מוסכם כי כל מחלוקת בעניין שלא הובהרה בתקנון תוכרע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה.
 9. החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם למשתתף כלשהו ו/או לצד שלישי עקב השתתפות במבצע.
 10. דרכי מסירה, פרסום ודיווח של הודעות הנהלת החברה: הודעות הנהלת החברה בכל דבר ועניין הנוגע למבצע יעשו על ידי הנהלת החברה באופן ובדרך כפי שהנהלת החברה תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום במקום גלוי לעין בחנויות המשתתפות במבצע ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או בעיתון יומי ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או ברדיו ו/או במקום גלוי ליד הקופות בחנויות המשתתפות במבצע ו/או באחד מהם, לפי העניין והכל לפי בחירת הנהלת החברה, ייחשב כמספק ולקוח לא ישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום ו/או ההודעה כאמור.
 11. בהשתתפות במבצע מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל האמור בו.
 12. עותק תנאי המבצע יהיו זמינים לעיון הציבור בסניפים.
 13. מקום השיפוט הייחודי בקשר עם תקנון זה יהיו בתי המשפט המוסמכים בעיר טבריה או בית שאן ובכל מקרה יחולו דיני מדינת ישראל.
 14. כתובת הנהלת החברה: קיבוץ חמדיה – ת.ד. 185 בית שאן מיקוד 1171101. טלפון: 04-6666600/11
x

  i

  לתאום פגישה

  השאירו פרטים ואנחנו נחזור בהקדם:

  6124*

  לתאום פגישה

  הקליקו

  צור קשר